Blog: Volop dynamiek in de bouwwereld

Simone Klepper-van der Gaag 12-9-2019 11:13
Categorieën: Nieuws

Programma Aanpak Stikstof (PAS), gekwalificeerd personeelstekort, verhoogde eisen aan duurzaamheid. Kortom genoeg dynamiek in de bouwwereld. Wij vroegen twee adviseurs van de afdeling Bouw wat hun visie is over de aanhoudende ontwikkelingen en de verwachting voor 2020.

Projecten op de lange baan door het stikstofprobleem
Wij verwachten dat in de Prinsjesdag-koffer meer staat over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) Wij ervaren dat er meer en meer projecten op dit moment worden doorgeschoven en/of volledig worden stilgelegd, met name woningbouwprojecten waar nu juist ook een stimuleringsbeleid door het rijk wordt afgegeven. Maar niet alleen projecten in de bouw hebben hiermee te maken, wij ontvangen ook terugkoppeling van opdrachtgevers met grootschalige civieltechnische projecten.

Vraag gekwalificeerd personeel neemt toe
Naast de ontwikkelingen op het gebied van stikstof blijft bouwend Nederland ook te maken houden met personeelstekorten. De vraag naar gekwalificeerd personeel blijft groot en het aanbod wordt de komende maanden schaarser. Er wordt met name gezocht naar modelleurs, calculators en werkvoorbereiders. Zowel voor als na de bouwvak worden wij veel benaderd door aannemers met de vraag of wij nog gekwalificeerde medewerkers kunnen bieden. Op dit moment zijn het aantal beschikbare banen in Noord-Holland naar recordhoogte gestegen.

Duurzaamheid groot aspect bij nieuwbouwprojecten
Het liefst willen opdrachtgevers kandidaten spreken die zowel gekwalificeerd als ervaren zijn, maar ook affiniteit hebben met duurzaamheid. Bij nieuwbouwprojecten worden er steeds meer eisen gesteld aan duurzaam bouwen. De woningen worden levensloopbestendig gemaakt en dat vraagt ook de nodige vaardigheden en specialisten. Zo werken wij samen met een jonge organisatie die zich bezighoudt met stimulering van duurzaamheidsmaatregelen in woningbouw, zowel bestaand als nieuwbouw. Innovatieve concepten die daadwerkelijk bijdragen aan duurzaamheid.

Juiste inzet professionals voorkomt arbeidsongevallen
Wij adviseren onze opdrachtgevers over professionals in de techniek en zorgen dat zij hierdoor mede voldoen aan de benodigde eisen bij projecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan veiligheid. De druk neemt toe in het werk, te weinig mensen op de bouwplaats, benodigd materiaal, juiste berekeningen, deadlines halen. Hierdoor komt het helaas vaak voor dat de veiligheid in gedrang komt. Wij geloven dat ervaren en gekwalificeerde bouwers ervoor zorgen dat er minder arbeidsongevallen zijn.

Verwachtingen binnen de bouw voor 2020
De bouw is op dit moment een zeer dynamische branche met volop nieuwe ontwikkelingen Als ‘kleine’ speler binnen de keten dragen wij ons steentje hieraan bij! Onze verwachting voor 2020 is dat het werk stabiliseert maar de vraag naar ervaren professionals blijft en dat aspecten waaronder duurzaam bouwen en veilig werken een steeds grotere intrede zal hebben. Maar wat wij het belangrijkste vinden, ondanks de toenemende druk op deze branche, is dat de mensen met veel plezier aan het werk zijn en blijven!

Wil jij sparren over deze ontwikkelingen, jouw ervaringen delen of ben jij op zoek naar gekwalificeerde professionals? Neem gerust contact met ons op.

Tim Houtenbos, Adviseur Bouw

Pieter Houtenbos, Adviseur Bouw