Duurzaamheid in de bouwkundige sector

Door: Mikki Hoogenboom 21-6-2022

Categorieën
:
Arbeidsmarkt, Bouwkunde, Nieuws,

Duurzaamheid in de bouw is een steeds vaker terugkerend thema op de bouwkundige arbeidsmarkt. Steeds meer sollicitanten houden zich bezig met hun impact op de planeet. Ze willen graag werken bij een duurzaam bouwbedrijf of zijn op zoek naar functies in de duurzaamheid. Maar wat houdt duurzaamheid in de bouw eigenlijk in? En welke trends en ontwikkelingen zijn er momenteel in de bouwkundige wereld?

Wanneer we het hebben over duurzaam bouwen en verbouwen wordt er voornamelijk gekeken naar de effecten op het milieu. Van ontwerp tot bouw of verbouw, renovatie of sloop. Het milieu en het gebruik van het gebouw moeten constant meegenomen worden in de overwegingen en keuzes. Er wordt dus over de hele levensduur van een gebouw gekeken naar de effecten op het milieu. 

Waarom duurzaamheid in de bouw belangrijk is

Duurzaamheid is steeds belangrijker geworden in onze samenleving en zowel op nationaal als internationaal niveau heeft verduurzaming van onze leefomgeving prioriteit.
In Nederland is er al jaren een verschuiving gaande. Al in september 2013 heeft de overheid een energieakkoord getekend waarin werd afgesproken om per 2050 de gebouwde omgeving energieneutraal, circulair en klimaatadaptief te maken. De overheid wil dat ons land per 2050 compleet gasloos is. Woningen worden daarom al voorzien van andere energiebronnen, zoals zonnepanelen en warmtepompen. 

In de woning- en utiliteitsbouw worden natuurinclusief bouwen en de reductie van stikstof en andere emissies steeds belangrijker. Per 1 januari 2021 is de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) ingegaan. BENG is een initiatief gebaseerd op Trias Energetica, een strategie voor energiezuinige ontwerpen, ontwikkeld door de TU Delft in 1979.

1.    Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan
2.    Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen 
3.    Maak efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen

Alle nieuwbouw vanaf deze datum moet voldoen aan de eisen van de BENG. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het aandeel fossiel energiegebruik, het aandeel hernieuwbare energie en de totale energiebehoefte van een gebouw. Duurzaamheid is dus niet alleen een ding voor grote organisaties, maar juist ook voor kleine en middelgrote bouwbedrijven. 

Ook bij renovatieprojecten wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Gebouwen worden onder de loep genomen en er wordt gekeken naar het behalen van een hoger energielabel door isolatie en duurzame energiebronnen. 

Trends in de duurzame bouw

Circulaire bouweconomie

Als we het hebben over duurzaamheid, denken we al snel aan het besparen van energie en milieuvriendelijk materiaal. Maar steeds vaker, als het gaat over duurzaamheid, gaat het over circulaire processen. Zeker in de duurzame bouw komt dit op verschillende niveaus terug.

1.    Het verbinden van gebouwen door IoT of het verdelen van energie tussen regio’s en gebieden zorgt voor zogenoemde ‘smart cities’.
2.    Het hergebruiken van grondstoffen en materialen zorgt voor minder afval en minder impact op het milieu.
3.    De focus tijdens het bouwproject op de totale kosten tijdens de levensduur van een gebouw schuiven in plaats van op zo laag mogelijke bouwkosten.
4.    Een aanpasbaar gebouw bouwen waar ruimtes anders ingedeeld kunnen worden zorgt ervoor dat het gebouw langer meegaat of gedemonteerd kan worden in plaats van moeten worden gesloopt. 

Nederland met het water

Door de opwarming van de Aarde en de stijging van de waterspiegel moet Nederland zo veel mogelijk klimaatbestendig en water robuust worden ingericht. Gebouwen moeten voorbereid zijn om grote klimaatverschillen en veel water. Dit bijvoorbeeld door regenwater op te vangen en ondergronds op te slaan. 

Slimme bouwlogistiek

Koninklijke Bouwend Nederland wil graag emissiereductie behalen door slimmer om te gaan met bouwtransporten. In plaats van het bouwen op de bouwplaats, waarbij constant ruw materiaal moet worden aangeleverd, zetten zij in op prefab-bouw. Hierbij worden de verschillende bouwelementen in fabrieken gefabriceerd en hoeven deze alleen nog op de bouwplaats in elkaar te worden gezet. Hier valt veel winst te behalen met het oog op transportuitstoot en materiaalkosten. 

Inkopen bij duurzame organisaties

Omdat er steeds meer focus ligt op duurzaamheid, moeten leveranciers van bouwmaterialen ook verder verduurzamen en duurzaam innoveren. Om voorlopers in de markt te onderscheiden op het gebied van duurzaamheid is het belangrijk dat de criteria rondom duurzaamheid zwaarder mee gaan wegen bij bijvoorbeeld aanbestedingen. 

Passiefhuis

Dit begrip is al vanaf het einde van de jaren 80 in omloop en in verschillende Europese landen zijn passiefhuizen gebouwd. Een passiefhuis is een woning die weinig energie verbruikt voor verwarming. De huizen zijn extreem goed geïsoleerd en hebben bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak.

In Nederland zien we de laatste jaren dat steeds meer gebouwen zoals scholen en kantoren ook op deze manier worden gebouwd. Daarnaast worden bestaande huizen en gebouwen steeds vaker verbouwd tot passiefhuizen.

Natuurinclusief bouwen

Bij het maken van keuzes moeten we rekening houden met de effecten op de korte en lange termijn. Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse biodiversiteit enorm onder druk staat door de groeiende vraag naar ‘betaalbare’ woningen en uitbreiding van stedelijke gebieden. Daarom is het belangrijk dat bouwbedrijven steeds meer natuurinclusief gaan bouwen. Denk hierbij aan gevelstenen waar vogels een nest in kunnen bouwen, groene daken waar bijen hun gang kunnen gaan of waterbuffers voor dieren. Met deze vorm van bouwen wordt er bijgedragen aan de lokale biodiversiteit en de natuurbalans. 

Waarom steeds meer Nederlandse bouwbedrijven duurzaam werken

Duurzame gebouwen zijn beter voor het milieu en gezonder voor bewoners en gebruikers. Duurzaam bouwen is daarom geen verkooppraatje maar een echt belang en de sector is hier van op de hoogte. 

De bouwsector in Nederland is naar schatting verantwoordelijk voor 50% van het grondstoffenverbruik, 40% van het totale energieverbruik en 30% van het totale waterverbruik. Ook staat de bouw voor meer dan 30% van de CO2-uitstoot en bestaat bijna 40% van ons afval uit bouw- en sloopafval. Confronterende cijfers, maar met de juiste balans gaat de bouwsector enorm veel impact maken op het gebied van duurzaamheid en de circulaire maatschappij. 

Wil jij graag aan de slag bij een bouwbedrijf waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat en waar jij je steentje bij kunt dragen aan de toekomst? Neem dan eens contact op met een van onze bouwadviseurs Tim, Dirk Jan of Tom. Zij hebben een uitgebreid netwerk in de bouwwereld en weten precies welke bedrijven er bij jouw duurzame wensen passen. Ook hebben wij verschillende vacatures bij duurzame bedrijven beschikbaar. Meer weten? Mail ons op info@prefound.nl of bel ons op 088 321 6000.