Privacy- & Cookiebeleid

Privacystatement

Prefound neemt privacy zeer serieus en zal jouw aangeleverde gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze pagina staat het privacy reglement van Prefound (“Privacy Reglement”). We raden je aan dit Privacy Reglement aandachtig door te nemen.

Privacy

Prefound vindt de privacy van haar sollicitanten belangrijk. Wanneer een sollicitant solliciteert via onze eigen website www.prefound.nl verzamelt Prefound informatie (curriculum vitae (CV), motivatiebrief en persoonsgegevens). Deze informatie wordt door Prefound op een eerlijke en wettige wijze gebruikt. Dit betekent dat Prefound deze informatie verzamelt en verwerkt conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Identiteit en contactgegevens

Verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens is de besloten vennootschap Prefound, gevestigd te (1813 KN) Alkmaar aan de Arcadialaan 26a. Ons contactpersoon voor privacyzaken is mevrouw Klepper-van der Gaag, bereikbaar op nummer 088 321 60 00 en op e-mailadres simone@prefound.nl.

Doeleinden

Prefound verzamelt uw persoonsgegevens ten behoeve van werving en selectie. Werving en selectie is dan ook het gerechtvaardigde belang waarmee deze gegevens worden verwerkt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Met “verwerken” wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, overdragen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en verwijderen van wervingsinformatie.

Werving en selectie omvat:

  • Communicatie met de sollicitant;
  • Beoordelen van de juistheid van verstrekte informatie in het CV;
  • Beoordelen van de geschiktheid van de sollicitant;
  • Eventueel afnemen van een online assessment door een derde partij;
  • Verstrekken van een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Gegevens die een medewerker dient aan te leveren voorafgaand aan of ten behoeve van indiensttreding vallen niet onder dit privacy statement.

Gegevens van sollicitanten

Prefound verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of email. Prefound verwerkt en verzamelt deze gegevens rechtstreeks via www.prefound.nl in ons CRM systeem Otys. Voorbeelden van deze gegevens zijn: contactgegevens van de sollicitant (naam, geslacht, adres, taal), de opleiding van de sollicitant en arbeidsverleden (vroegere werkgevers en referenties).

Delen van gegevens van sollicitanten

Prefound kan bepaalde gegevens van sollicitanten delen in overleg met de kandidaat met derde partijen die diensten aan Prefound leveren. Bijvoorbeeld een assessmentbureau indien dit onderdeel is van de wervings- en selectieprocedure. Prefound verkoopt géén gegevens aan enige derde partij.

Het bewaren van gegevens van sollicitanten

Prefound bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Op grond van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming verwijdert Prefound de gegevens van sollicitanten en alle identificerende kenmerken uit haar database (CRM), uiterlijk 4 weken na het beëindigen danwel afronden van de sollicitatieprocedure. Mocht u, na afloop van de wervings- en selectieprocedure, uw gegevens eerder verwijderd willen hebben, dan kunt u een email sturen naar info@prefound.nl.
Uw gegevens worden dan door ons verwijderd.

Beveiliging

Prefound maakt gebruik van een aantal technische beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van Prefound die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van Prefound

Privacy beleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door derden. Dit geldt bijvoorbeeld voor persoonsgegevens die door de sollicitant aan een andere partij worden aangeleverd en worden doorgestuurd naar Prefound Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op deze partijen.

Inzicht gegevens in het gebruik van de website
Prefound verzamelt gegevens die inzicht geven in het gebruik van de website:

  • Prefound heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.
  • Prefound deelt geen gegevens met Google.
  • Prefound verwerkt deze gegevens anoniem.

Zie voor meer informatie het cookiebeleid.

Uw rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht op:

I. Inzage in alle persoonlijke gegevens die wij van u hebben opgeslagen en op het ontvangen van een kopie van die gegevens;
II. Verbetering en aanvulling van uw gegevens zodat fouten of omissies kunnen worden hersteld;
III. Wissen van uw gegevens indien u vindt dat er niet langer een doel of een grond bestaat voor het bewaren van uw gegevens of dat deze in strijd met de wet worden bewaard;
IV. Tijdelijke beperking van het bewaren van uw gegevens, indien u vindt dat deze niet kloppen of in strijd met de wet worden bewaard, of wanneer u deze nodig heeft voor een juridische kwestie of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen het opslaan van de gegevens
V. Het ontvangen van een digitaal bestand van alle persoonlijke gegevens die wij van u bewaren.
VI. Het recht bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw persoonlijke gegevens. U ontvangt in dat geval binnen vier weken onze schriftelijke beslissing.

Contact

Uw vragen en opmerkingen over dit privacy statement, over de manier waarop Prefound gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt, en verzoeken in het kader van uw privacyrechten kunt u toezenden aan Simone Klepper-van der Gaag via simone@prefound.nl.

Dit privacyreglement treedt in werking vanaf 25 mei 2018.

Cookiebeleid

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde server van Prefound of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden Cookies:

1) Voor functionele doeleinden:
om het navigeren en het inloggen op de website van Prefound te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van website Prefound onthouden.
Voorbeeld: u logt in op een website en via een cookie weet ons systeem bij uw volgende bezoek aan dezelfde website dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.

2) Voor analytische doeleinden:
om het gebruik van de website van Prefound te analyseren.
Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Prefound weet welke onderdelen van haar website populair zijn.

3) Voor commerciële doeleinden:
om bij te houden hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond (om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of u op een advertentie heeft geklikt.
Voorbeeld: voor het vertonen van een video kan aan u een commercial worden vertoond. Om te voorkomen dat u telkens dezelfde commercial ziet, kan worden bijgehouden welke commercials al aan u zijn vertoond.

4) Voor “targeting” doeleinden:
om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen, zodat op uw (vermoedelijke) interesses afgestemde advertenties kunnen worden vertoond.