Bij Prefound Holding B.V. en haar onderliggende b.v.’s (“Prefound”, “wij”, “ons” of “onze”) hechten we grote waarde aan de bescherming van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan, en hoe we ervoor zorgen dat uw privacy wordt gerespecteerd bij het gebruik van onze website en gerelateerde diensten.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wanneer u gebruikmaakt van onze website en diensten, kunnen we de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen:

 • Contactinformatie, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres.
 • Werkgerelateerde informatie, zoals uw cv, sollicitatiebrief, werkervaring, opleiding en vaardigheden.
 • Informatie over uw voorkeuren en interesses met betrekking tot functies en vacatures.
 • Demografische informatie, zoals uw geboortedatum, geslacht en nationaliteit.
 • Technische informatie, zoals uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem en doorverwijzende website.
 • Eventuele andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt tijdens het gebruik van onze diensten.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het beheren van wervings- en selectieprocessen en het faciliteren van de match tussen werkzoekenden en werkgevers.
 • Het verstrekken van informatie over relevante vacatures en arbeidsmogelijkheden die aansluiten bij uw profiel.
 • Het beoordelen van uw geschiktheid voor specifieke vacatures en het informeren van potentiële werkgevers over uw profiel.
 • Het verstrekken van ondersteunende diensten, zoals loopbaanadvies en sollicitatietips.
 • Het verbeteren van onze website en diensten, inclusief het aanpassen van de inhoud en lay-out van de website op basis van uw voorkeuren.
 • Het analyseren van gebruikersgedrag en trends om onze diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het behandelen van geschillen of klachten.

Hoe delen we uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

 • Potentiële werkgevers en opdrachtgevers, om u te presenteren als kandidaat en om uw geschiktheid voor vacatures te beoordelen.
 • Derde partijen die betrokken zijn bij het wervings- en selectieproces, zoals assessmentsbureaus en referentiecontroleurs.
 • Dienstverleners die namens ons optreden, zoals cloudproviders, IT-ondersteuningsbedrijven en marketingbureaus.
 • Wettelijke instanties en autoriteiten indien nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze rechten en eigendommen te beschermen.

We zullen uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden voor marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We hanteren beveiligingsmaatregelen zoals firewalls, versleuteling, beperkte toegangscontroles en veilige opslagfaciliteiten om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden bewaard.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens alleen voor zolang dat nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. We hanteren redelijke bewaartermijnen die in overeenstemming zijn met de aard van de verzamelde gegevens en de wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder:

 • Het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en een kopie ervan te ontvangen.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren indien ze onjuist of onvolledig zijn.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen.
 • Het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen in bepaalde omstandigheden, zoals wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten of vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw gebruikservaring te verbeteren, de prestaties van de website te analyseren en gerichte advertenties aan te bieden. U kunt uw cookie-instellingen beheren en cookies weigeren of verwijderen via uw webbrowser. Houd er echter rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op de functionaliteit van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om veranderingen in onze werkwijzen of wettelijke vereisten weer te geven. We raden u aan om regelmatig deze privacyverklaring te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste update van deze privacyverklaring wordt bovenaan vermeld.

Neem contact met ons op

Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over deze privacyverklaring of de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Prefound Holding B.V.

 • Adres: Arcadialaan 26A, 1813 KN Alkmaar
 • Telefoonnummer: 088 321 6000
 • E-mailadres: info@prefound.nl

Als u contact met ons opneemt, zullen we ons best doen om uw vragen en zorgen zo snel en adequaat mogelijk te beantwoorden.

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Prefound Holding B.V. en haar onderliggende b.v.’s. Houd er rekening mee dat deze privacyverklaring mogelijk aanvullende voorwaarden bevat die specifiek van toepassing zijn op bepaalde diensten of activiteiten. In geval van tegenstrijdigheid tussen dergelijke aanvullende voorwaarden en deze privacyverklaring, prevaleren de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende diensten of activiteiten.

Laatste update: 18-09-2023

Ben jij klaar voor de volgende stap in jouw carrière?
Stel een vraag
Je browser is verouderd
We zien dat je een oude versie van Internet Explorer gebruikt. We raden aan je browser te updaten.